• Gassferjene som går i rute mellom Mortavika og Arsvågen er i dag sertifisert for 450 passasjerer. Passasjertallet blir veldig redusert når det er biler med farlig last om bord. Pål Christensen

Farlig last ga lange køer

Det var irritasjon blant folk som skulle med ferje over Boknafjorden i helgen. Passasjertallet ble sterkt redusert på flere avganger fordi det var biler med farlig last om bord.