Kommunen vurderer anke

Sandnes kommune har ikke bestemt om dommen ankes.