Vil du bygge og bo på Tastarustå?

Det er Stavanger kommune som spør. Nå legges 34 nye selvbyggertomter ut for salg.