• Den ivrige friluftskaren Øystein Dahle skal nå lede arbeidet med å legge til rette for mer friluftsliv i regionen gjennom Jæren friluftsråd. Lars Idar Waage

Friskus skal lede friluftsrådet

Lederen av Frivilligsentralen i Stavanger, Øystein Dahle, blir seinere i dag presentert som ny leder i Jæren friluftsråd.