Eiganes-elever måker egen skolegård

Vinn-vinn-situasjon, sier rektor Anne Bente Fosse.