• Styrer Unni Sirevåg Lende tok over en barnehage med høyt sykefravær. Å øke bemanningen midlertidig var et tiltak. Fredrik Refvem

Espira snudde skyhøyt barnehage-fravær

I fjor var sykefraværet i Espira Ormadalen på 21 prosent. Styrer Unni Sirevåg Lende så at noe måtte gjøres.