• Naboskapet mellom boligblokkene i Hinna Park og virksomheten i Hinna Base rett over vågen har vært problematisk i det siste. Anders Minge, Anders Minge

Fylkesmannen slår ned på støy

De støyplagede naboene i Jåttåvågen får delvis medhold etter at Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Hinna Base for tre uker siden.