1st Care skylder på adresseendring

Rekrutteringsbyrået 1st Care, som har drevet ulovlig utleie av syke-pleiere siden 2010, hevder at det hele skyldes en feiltakelse.