• Kvasheim fyr i oktobersola i ettermiddag. Fyret ble slukket i 1990. I dag er eiendommen et informasjons- og natursenter tilknyttet Jærstrendene landskapsvernområde. Pihlstr m

100 års-jubilerte for Kvassheim fyr

På slaget klokka 16.50 i ettermiddag var det 100 år siden Kvassheim fyr i Hå, nå friluftsfyr og natursenter for en hel region, ble tent.