Sandnes bruker 110 millioner"for mye" til omsorg

Administrasjon, bymiljø, kultur og sosiale tjenester bruker mindre penger enn sammenlignbare kommuner, men til pleie og omsorg bruker Sandnes mer enn alle andre.