• Forskningsskipet "Stril Explorer" var onsdag i gang med å undersøke havbunnen nord av Finnøy for den planlagte strømkabelen til England. Rune Nedrebø

Finner løypa for Suldal-strøm til England

Havbunnen i Ryfylkebassenget finkjemmes for den nye strømkablene fra Hylen til England. Foreløpig har verken skatter eller skipsvrak dukket opp.