• Esa skal vurdere lovligheten av salg av Lunde skole for bare 100.000 kroner. Hans E. H. Jacobsen

Sirdal kommune klages inn for Esa

Kommunestyret i Sirdal aksepterte i kveld, med 14 mot fem stemmer, salg av tidligere Lunde skole for 100.000 kroner. Taksten var 1,8 millioner.