• Deponiet på Kalberg inneholder blant annet store mengder betongrester. Odd Pihlstr m

Deponi-anmeldelse på vent hos politiet

Etterforskningen av påståtte brudd på forurensingsloven i en stor fylling rett ved Figgjoelva på Nordre Kalberg i Time står på vent på grunn av ferieavvikling.