• Disse inviterer til åpen dag på Gullinghuset 9. mars for å informere om dagens tilbud og nye planer. Fra venstre Henrik Halsne (grunneier), Jan Nilsen (skisenter), Leif Magne Kleppa (utbygger), Jan Merland (utbygger) og ordfører Torkel Myklebust. Tor Inge Jøssang

Gullingen blankpusses med nye skiløyper

Suldal kommune og 4-5 private aktører går sammen om å gjøre Gullingen til en enda bedre turistdestinasjon.