• 408050.jpg Stein Halvor Jupskås

Hotellet i Kannik får bygge høyere

Rica Park Hotel i Kannik får bygge to etasjer ekstra. Mangelen på hotellrom i byen er et av argumentene.