• Kristen Helland og staben på Jæren ble best av de 35 kontorene i den landsomfattende Terrakjeden. Geir Sveen

Jærske meglere ble best i landet

Terra Eiendomsmegling Jæren er kåret som det beste av kjedens 35 kontorer i fjor, målt etter omsetning.