• Norges Idrettsforbund (NIF) mener at båndene mellom Hillevåg Turnforening og «Bente & Olis» Norsk Showskole er så tette at foreningen ikke tilfredsstiller kravene til å være selveiende og frittstående og ha til formål å drive idrett jamføres NIFs lover. Jonas Haarr Friestad

Idrettsforbundet ekskluderer Hillevåg Turnforening

Norges Idrettsforbund (NIF) mener at båndene mellom Hillevåg Turnforening og «Bente & Olis» Norsk Showskole er så tette at foreningen ikke tilfredsstiller kravene til å være selveiende og frittstående og ha til formål å drive idrett jamføres NIFs lover.