• På Universitetssykehuset ligger en pasient som kan ha Creutzfeldt Jacobs sykdom.

Mistanke om Creutzfeldt Jacobs i Stavanger

Sykehuset har sendt melding til Folkehelseinstituttet om at en pasient mistenkes å ha Creutzfeldt Jacobs sykdom.