• På Kleppe skule mintest dei sjuandeklassingen som var borte. Pål Christensen

Guten som fekk Norge til å sørgja

Kva skal til for å gjera Klepp til toppsak i landet gjennom ei heil veke? Denne gongen var det ein lys lugg, eit ope blikk som ser rett på oss.