• 99030.jpg Jonas Haarr Friestad

Rom for betydelig sauevekst i Norge

Skulle Norge i 2012 vært selvforsynt med lammekjøtt, utenom importkvoter, måtte det vært produsert og slaktet 90.000 flere lam.