• Planleggingen av Morenehotellet ved Lysefjorden fortsetter selv om Ryfast kommer.Illustrasjon: Alliance arkitekter

Forsand i tvil om veivalget

Etter Ryfast-vedtaket er det full splittelse i Forsand om veivalget framover.