• Med to tunneler og fire felt blir Ryfast en undersjøisk motorvei. Hver 250 meter lages det gjennomganger mellom de to tunnelene, slik at man kan rømme fra det ene løpet til det andre i tilfelle brann. Dette er den aller første tunnelgjennomgangen. Jens Petter Holmsen, Statens vegvesen

Ryfast kan bli enda billigere

Ryfylkes nye mann på tinget spår at verdens lengste undersjøiske motorvei blir billigere for bilistene.