• Nærbø og dei andre stasjonsbyane Varhaug og Vigrestad har fått redusert område til bustadbygging. Dei skal i framtida utvikla seg innafor faste grenser. Til no har grensene mot aust vore opne. Fredrik Refvem

Hå kuttar 580 bustader på 40 år

Hå-politikarane tek konsekvensen av at dei bur midt i Norges matfat. På 40 år kuttar dei 580 bustader rundt tettstadene. Skal dei byggjast ein annan stad?