• Bildet tatt fra helikopteret. Den øverste pilen viser hvor steinblokken raste ut. De to nederste pilene viser de to standplassene som delvis er revet helt bort. Fra RAR-rapporten

Derfor skjedde Kjerag-ulykken

Det brune arret i fjellet viser hvor en fem tonn tung steinblokk raste ut da Bjørn-Eivind Årtun og Stein-Ivar Gravdal omkom i Kjerag i februar.