• Medlemmer av Jærhatten som på Jærdagen har besøk av hatteklubb fra Danmark. Kristian Jacobsen

Her er andre jærbuer med hatt

Å gå med hatt er ikke noe ukjent fenomen på Jæren. her er et knippe arkivbilder.