• Seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Brøset Kompetansesenter i Trondheim. Scanpix

- Lite vold på asylmottak

Det er nesten bemerkelsesverdig lite vold på norske asylmottak, mener forsker.