Stor skredfare i fjellet

I fjellet på Sør-Vestlandet kan det kan falle opptil 40 centimeter snø i løpet av lørdagen. Skredfaren er stor.