• Vikingskipsskroget veg om lag 30 tonn før mast segl og rigg er tatt om bord. 50 årar og 100 personar må til for å ro skipet. Foto: Viking Kings

Gigantisk vikingskip

Det største vikingskipet som er bygt på meir enn eitt tusen år, blir i desse dagar sjøsett.