FN kritiserer norsk henleggingspraksis

80 prosent av anmeldte voldtekter i Norge blir henlagt. De aller fleste overgrep blir ikke en gang anmeldt. FN retter sterk kritikk mot Norge og mener kvinners menneskerettigheter brytes.