HA:- Kripos har feil tall

Hells Angels stiller seg kritiske til Kripos sine tall og hevder at analytikerne blant annet opererer med feil medlemstall.