• - Jeg blir forbannet over denne saken og støtter det fullt ut å sende rapporten tilbake. Tyrkia-saken må granskes mye bedre. Det må jo være noen i Stavanger kommune som vet hvordan pengene har vandret fra den ene til den andre, sa Laake. Marie von Krogh

Tyrkia-rapporten holdt ikke mål

Rogaland Revisjon ble hudflettet i bystyret for sin rapport om Tyrkia-saken. Et flertall sendte den tilbake til kontrollutvalget.