Etterlyser politikk for funksjonshemmede

Arbeid til alle. Meningsfulle dagsenterplasser. Slutt på diskrimineringen. Og: En helhetlig politikk for funksjonshemmede.