Ap-leder: - Dette er ikke et Sandnes-problem

Arbeiderpartiets leder av utvalg for helse— og sosialtjenester mener leger som trenger hjelp, må spørre selv. Høyres gruppeleder i bystyret mener Sandnes mangler en plan for legehjemler og nye legekontor.