• Ordfører Christine Sagen Helgø(H) fremmet i dagens kommunalutvalg forslag om at Stavanger skal ha som mål å bygge 20 000 nye boliger fra 2014-2029.

Stavanger vil øke fra 13.000 til 20.000 nye boliger

Stavangerpolitikerne mener det er nødvendig å øke utbyggingstakten: I gjeldende kommuneplan har målet vært å bygge 13 000 boliger i perioden 2011 — 2025. Når nå ny plan for 2014 - 2029 skal utarbeides, skal målet være 20 000 boliger.