Flytter ferjeavganger fra Mortavika til Mekjarvik

På grunn av været er flere av avgangene til Arsvågen fra Mortavika flyttet til Mekjarvik.