• Fylkesadvokaten konkluderer med at regional- og kulturutvalget (RKU) sitt vedtak i saken om regionalt motorsportsenter ikke kan omgjøres.

- Motorsport-saken kan ikke ankes

Ifølge fylkesadvokaten åpner verken kommuneloven eller reglementet gitt av fylkestinget for at Regional— og kulturutvalget (RKU) kan anke saken om regionalt motorsportanlegg.