Stoppet med bilen full av smuglervarer

En polakk ble stanset av tollvesenet lørdag med bilen full av sprit, øl og sigaretter.