• Roverspeiderne og andre hjelpemannskaper er i år ikke på plass så mange steder i påskefjellet som de ønsker. Hans E. H. Jacobsen

Nye verneregler gir dårligere påskeberedskap

I år er hjelpen ikke så nær som den pleier i påskefjellet.