• Sukkertaren er en av Norges vanligste tarer og kan bli opptil 10 meter lang. NIVA

Sukkertaren er utrydningstruet på Sørvestlandet

Sukkertaren langs kysten av Skagerrak og Nordsjøen ble rammet av massiv skogdød på slutten av 1990-tallet. Forskerne ser nå en bedring noen steder i Skagerrak, men mellom Stavanger og Kristiansand går tilstanden fra vondt til verre.