• Amanda Svines Wilson, til høyre) og 13 andre parkeringsvakter hjelper turistene. Tor Inge Jøssang

Preikestolen trenger 1000 p-plasser

Antallet parkeringsplasser ved Preikestolen er i år økt fra 700 til 900, men det er fremdeles ikke nok.