• Til stadighet får bilister rødt lys i Tananger ring selv om ingen fotgjengere skal krysse veien. – Trafikklyset lever sitt eget liv, mener Tor Inge Soma. Torstein Lillevik

Dette trafikklyset bestemmer selv

Flere trafikanter, både bilister og fotgjengere, har gitt opp trafikklyset på Myklebust.