Påvises i mat

Målbare rester av imidakloprid er ikke funnet i norsk eller importert honning, men påvises i andre næringsmidler.