• Foreslått: Heidi Strand Harboe

Mange forslag til kulturpris

Skal kulturprisen i Time gå til ein diktar, ein biletvevar, eit orkester, ei teatergruppe eller ein barneklubb?