• Anita H. Jakobsen og May Bente Helgesen mistet hver sin datter i fjor høst. De etterlyser bedre oppfølging av pårørende i krisesituasjoner. Anders Minge

Fikk ingen krisehjelp da barna døde av kreft

Anita H. Jakobsen og May Bente Helgesen mistet begge en datter i kreft sist høst. Da de kom hjem etter dødsfallene, ventet null oppfølging fra det offentlige.