• Sp vil ha lokal godkjenning av små vindmøller som den Pollestad og Navarsete så på i 2009. Pål Christensen

Sp vil ha flere gardsmøller

Rogaland Senterparti tar til orde for 1000 vindmøller i Rogaland. Da må samtlige søknader så langt innvilges, og flere til.