• En flokk på nesten 400 viper ble torsdag og søndag sett på Jæren

Vipa tar jul på Jæren

En enorm vipeflokk er fortsatt på Jæren. Kan det gå godt etter et ekstremt vær-år for Rogalands fylkesfugl?