• Det haster med å få tak i 15 nye sykepleiere til Bergåstjern sykehjem som skal ta i bruk 35 nye plasser den 1. september. Anders Minge

Stavanger øker sykepleierlønna kraftig

Sykepleiere med 16 års ansiennitet får en lønnsøkning på 27.000 kroner. Spesialsykepleier på natt med 10 års ansiennitet får et lønnsløft på 61.000 kroner, mens sykepleuiere på natt med 10 års ansiennitet uten spesialutdanning får 55.000.