• Olav T. Laake har vært en flittig gjest på bystyrets talerstol helt siden debuten i oktober 1963. Her ber han om ordet igjen. Foran sitter Ayan Abdidahir M. Jama, bak Farhia Bashir Nur, begge partifeller av Laake. Fredrik Refvem

Veteranen som nekter å gi seg

Olav Trygveson Laake (79) er still going strong i Stavanger bystyre, 50 år etter at han debuterte 14. oktober 1963. Mandag var det Ap-veteranen som gikk foran og krevde åpenhet i Tyrkia-saken.