Forsand: - Uryddig av Hjelmeland

– Uryddig av Hjelmeland å dra Forsand inn i en folkeavstemming om ny Ryfylke-kommune, uttaler ordfører Bjarte Dagestad.

Bjørn Laugaland, til venstre, og Bjarte S. Dagestad drar i hver sin retning når det gjelder kommunereformen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

24. januar avholder Hjelmeland folkeavstemning: «Med grunnlag i intensjonsavtalen: Ønsker du at Stortinget skal vedta en ny kommune der Forsand, Strand og Hjelmeland blir slått sammen?».

Dette skal velgerne si ja eller nei til, selv om Forsand har gjort vedtak om å slå seg sammen med Sandnes.

– Det er uryddig når Hjelmeland krever oss inn i en ny Ryfylke-kommune, og vi reagerer på at Fylkesmannen ukritisk har formidlet dette videre til Kommunaldepartementet, uttaler Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H).

Utover mandatet

Han viser til intensjonsavtalen kun er inngått mellom Strand og Hjelmeland. Forsand er ikke nevnt noe sted i avtalen.

– Vi takket høflig nei til samtaler, mens Hjelmeland forhandlet fram avtale med Strand. Slik vi ser det har forhandlingsdelegasjonen i Hjelmeland gått utover sitt mandat, sier Dagestad.

Han viser til et kommunestyrevedtak i Hjelmeland som legger til grunn at en intensjonsavtale om en ny kommune skal omfatte alle tre kommunene.

– Intensjonsavtalen omfatter kun Strand-Hjelmeland. Forsand er ikke nevnt med et eneste ord. Når det hele toppes med en folkeavstemning som tar utgangspunkt i avtalen mellom Strand og Hjelmeland, og det spørres om en kommune som ikke er med i den, ja, da blir det hele uryddig og meningsløst, synes Bjarte S. Dagestad, som mener Hjelmeland bare burde spurt innbyggerne om sammenslåing med Strand.

– Opp til Hjelmeland

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland oppfatter utspillet fra Forsand som et forsøk på å få innbyggerne i Hjelmeland til å få kalde føtter. Laugaland viser til innstillingen Fylkesmannen i Rogaland kom med i høst. Det ble foreslått å slå sammen Strand og Forsand, og på sikt Hjelmeland.

– Dette handler om å ta Fylkesmannen på alvor. Det går ikke an å kimse av Fylkesmannen, som er regjeringens viktigste redskap i prosessen med kommunereformen. Vi diskuterer ikke hva Forsand måtte mene, men hva Hjelmeland skal mene om Fylkesmannens innstilling. Kommunestyret inviterer innbyggerne om å være med og mene noe om dette. Vi har frihet til å mene hva vi vil om denne saken, på samme måte som ordfører Dagestad har lov til å mene hva han vil, kommenterer Laugaland.

Uka etter folkeavstemningen skal Hjelmeland sluttbehandle saken. Rett etterpå er det Strand kommune sin tur. For øvrig er det signaler fra Oslo om at det nye kommunekartet kan bli klart i februar.

Se, hvem som er nærmest

I Strand kommune konstaterer ordfører Irene Heng Lauvsnes at det er kommet henvendelse fra Forsand om interkommunalt samarbeid. Det gjelder kriseberedskap innen eldreomsorgen. Jonsokberget på Jørpeland og Forsandheimen på Forsand kan bli gjensidige beredskapbygg for hverandre.

– Dette er vi i Strand selvsagt positive til. De eldre i Forsand skal slippe å bli fraktet med ferje til Sandnes. Forsand jobber med sine kriseplaner og når de ser etter samarbeidspartner for å ivareta beredskapen, så spør de oss om avtale. Det synes jeg er fint, dette illustrerer hva som er nærmest, sier Lauvsnes.

Publisert: