Biskopen: - Nærbø kyrkje kan ikke nekte homofil vigsel

Biskop Ivar Braut er tydelig på at det nye vigselsritualet for likekjønnede skal tas i bruk i alle kirker. Dermed kan ikke Nærbø kyrkje nekte homofile å gifte seg.

Biskop Ivar Braut.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I april bestemte Nærbø kyrkjelyd at kirken ikke skal ta i bruk den nye liturgien som er tilrettelagt for at to av samme kjønn skal få gifte seg i kirken.

Det nye ekteskapsritualet ble vedtatt med 83 mot 29 stemmer på Kirkemøtet i Trondheim i januar.

I et brev til biskop Ivar Braut ber Nærbø kyrkje om en klargjøring fra Stavanger bispedømmekontor på hvordan kirken skal forholde seg til vedtaket.

Biskopen svarer at kyrkjelyden ikke har anledning til å nekte homofile kirkelig vigsel i Nærbø kyrkje.

Kirkemøte bestemmer

– Et soknemøte kan ikke hindre at den nye liturgien blir innført i soknet. Kirkemøtet sitt vedtak sier at «den nye liturgien innføres som ordinær liturgiske ordninger». I Kirkeloven heter det at menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestelige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates menighetsmøtets avgjørelse, skriver Braut i en pressemelding.

Kyrkjelova gir altså ikke soknemøtet fullmakt til å la være å innføre liturgiske ordninger som Kirkemøtet har gjort gjeldende for hele kirken. Det er bare når Kirkemøtet tydelig har overlatt et spørsmål til soknemøtet at liturgier skal behandles der.

Biskopen forstår menigheten

– Det har vært opplagt at Nærbø kyrkje ikke kan overprøve vedtaket på Kirkemøtet, men jeg har likevel valgt å ikke debattere saken i media av respekt for den lokale menigheten. Vi anmoder alle menigheter om å vise raushet uansett hvilket standpunkt de har i denne saken, sier Braut til Aftenbladet.

Eiken menighet i Vest-Agder og menighetsrådet i Kautokeino har gjort det samme vedtaket som Nærbø, men spørsmålet er om det er juridisk lovlig å fatte et slikt vedtak. Biskopen er ikke overrasket over at enkelte menigheter forsøker å overprøve vedtaket på Kirkemøtet.

– Jeg har forståelse for at menighetene ønsker å se om det finnes en åpning for at Kirkemøtet har gått ut over sine fullmakter når de vedtok den nye liturgien, men så håper jeg de innser at det er Kirkemøtet som bestemmer, sier Braut.

– Er dette et eksempel på at det er for vanskelig for kirken å leve med to syn?

– For enkelte kan det nok være det, men jeg mener kirken kan leve godt med to syn. Vi kan bare tenke oss hva som ville skjedd om kirken holdt fast på det gamle ritualet. Nå har vi heldigvis kommet et steg videre, men jeg er forberedt på at det fortsatt kan komme harde tak i denne debatten, innrømmer biskopen.

Det var Thomas Peter Randulff, tidligere sokneprest i Jelsa, som tok initiativ til å behandle spørsmålet om Nærbø kyrkje skal ta i bruk den nye liturgien. Han har ment at kyrkjelyden med kirkeloven i hånd kan nekte å ta i bruk den nye liturgien.

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener homofile verken bør eller kan hindres i å gifte seg i Nærbø kirke.

Forventer utmeldinger

Sokneprest i Hå Lars Sigurd Tjelle innser at kirken ikke har noe annet valg enn å ta i bruk den nye liturgien.

– Svaret fra biskopen fremstår som ganske tydelig. Jeg som prest står fast ved at jeg ikke ønsker å vie likekjønnede, men om det kommer likekjønnede og vil gifte seg hos oss, så skal vi ta imot den på samme måte som i alle andre kirker, lover soknepresten.

Han ser ikke bort ifra at biskopens svar vil føre til utmeldinger av kirken.

– Vi har allerede hatt en del utmeldinger, og det kan komme flere. Det vil nok finnes enkeltmedlemmer som synes det er vanskelig å akseptere dette, og som av den grunn vil komme til å melde seg ut fordi de mener dette ikke er til å leve med, tror Tjelle.

Publisert: